Katılım Şartları

Eğitimin bu aşamasına katılabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir;

  • Yamaç paraşütü Başlangıç Pilot (P2) Eğitimi’nin başarıyla tamamlanmış olması

  • Uçuşlarda kullanılacak yamaç paraşütü için üretim tarihi 2 yılı geçmiş veya uçuş saati 100:00 saati geçmiş olanların, bakım merkezimizce genel bakımlarının yapılmış ve uçuşa elverişlilik onaylarının verilmiş olması

  • Yedek paraşütün kurs başlangıç tarihinden geçerli olacak şekilde son 6 ay içerisinde yetkili kişilerce katlanmış olması

  • Uçuşlarda kullanılacak harnesin hız sistemi ve trapez bağlantılarının bulunması.